Процедура №Т00384 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00384
Първа дата30.08.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПроизводство на посадъчен материал в горски разсадник Кошовица за2017/2018 г.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция