Процедура №Т00387 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00387
Първа дата31.08.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП ДГС Ардино.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция