Процедура №Т00377 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00377
Първа дата21.08.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на действително добити количества дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включени в ОБЕКТ № 1712

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция