Процедура №Т00380 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00380
Първа дата24.08.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от условно обособени Обекти № 1626-1 и Обект № 1741-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция