Процедура №Т00381 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00381
Първа дата25.08.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС „Кирково” през 2017 година за обект №1 с предмет: „Почвоподготовка, залесяване, ограждане и отглеждане на 135 дка горски култури  на територията на ТП ДГС „Кирково&rd

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция