Процедура №Т00207 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00207
Първа дата05.05.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и № 1726-1 и1730-1, попадащи в териториалния обхват на ТП "ДГС - Доспат"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция