Процедура №Т00194 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00194
Първа дата02.05.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба  на добита дървесина на прогнозни количества от обект № 1716

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция