Процедура №Т00173 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00173
Първа дата11.04.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1702 с, № 1720 С, № 1726 с, № 1727 С, № 1728 с, № 1729 С

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция