Процедура №Т00148 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00148
Първа дата03.04.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен за обекти № 1735, 1736, 1737 и 1738 от територията на ТП "ДГС - Доспат"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция