Процедура №Т00110 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00110
Първа дата20.03.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и № 1721-1, 1722-1, 1723-1, 1724-1, 1725-1, 1726-1, 1727-1, 1728-1, 1729-1, 1730-1, 1731-1, 1732-1, 1733-1 и 1734-1, попадащи в териториалния обхват н

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция