Процедура №Т00100 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00100
Първа дата17.03.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на добив на дървесина от обект № 1723 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция