Процедура №Т00084 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00084
Първа дата15.03.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 1707 МТ, обект № 1708 МТ, обект № 1709 МТ и обект № 1710 МТ 

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция