Процедура №Т00013 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00013
Първа дата13.02.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Ардино", включени в Обект № 1 - 2017 г.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция