Процедура №Т00016 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00016
Първа дата13.02.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОбект № 1/2017 г. Топола с предмет на дейност - попълване, отглеждане, дисковане и кастрене на тополови култури на територията на ТП ДГС Хисар

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция