Процедура №Т00011 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНТ00011
Първа дата10.02.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 16117-3с и 17114-1с (26)

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция