Процедура №Т00005 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНТ00005
Първа дата07.02.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на временен склад в Пакет № 1701 (58)

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция