Процедура №ЗОП00024 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНЗОП00024
Първа дата25.01.2017
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметОсигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП - Смолян ТП ДГС "Смилян" за срок от 36 месеца