Процедура №ЗОП00026 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНЗОП00026
Първа дата27.01.2017
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции за нуждите на ТП ДГС "Панагюрище"