Процедура №ЗОП00027 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНЗОП00027
Първа дата30.01.2017
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП ДГС "Пазарджик" по обособени  позиции