Процедура №ЗОП00029 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИНЗОП00029
Първа дата30.01.2017
Тип на процедуратаОткрита процедура
ПредметПоддръжка, текущ ремонт на съществуващи горски пътища, снегопочистване, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017 г., на територията на ТП ДГС "Селище"