Процедура №ЗОП00031 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНЗОП00031
Първа дата31.01.2017
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметОсигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП - Смолян ТП ДГС "Алабак" за срок от 36 месеца