Процедура №4571-3143 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИН4571-3143
Първа дата31.10.2018
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг
ПредметОбект номер №1827

Данни за дървесината

Обект/и №1827
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция