Процедура №00411 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИН00411
Първа дата18.06.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2131, 2133, 2134

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция