Процедура №00412 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИН00412
Първа дата18.06.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция