Процедура №Т00417 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00417
Първа дата18.06.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2173, 2174, 2170, 2171, 2172

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция