Процедура №00418 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИН00418
Първа дата23.06.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти с №№ 2115, 2116, 2117

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция