Процедура №00419 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИН00419
Първа дата22.06.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на пакет - действително добити количества дървесина на склад от Обект № 2106-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция