Процедура №423 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИН423
Първа дата30.06.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №2131

Данни за дървесината

Обект/и №2131
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция