Процедура №430 на ДЛС Тракия

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Тракия
ИН430
Първа дата01.07.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПредварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад, включена в Обект № 2140-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция