Процедура №Т00451 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИНТ00451
Първа дата19.07.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад за обекти №№ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция