Процедура №Т00455 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНТ00455
Първа дата30.07.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2114, 2115

Данни за дървесината

Обект/и №2114, 2115
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция