Процедура №Т00456 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00456
Първа дата26.07.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №№1908-1и 2142-1

Данни за дървесината

Обект/и №1908-1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция