Процедура №Т00457 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИНТ00457
Първа дата20.07.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина - Обекти №2135, 2136, 2137

Данни за дървесината

Обект/и №2135, 2136, 2137
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция