Процедура №Т00458 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИНТ00458
Първа дата20.07.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2138, 2139, 2140

Данни за дървесината

Обект/и №2138, 2139, 2140
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция