Процедура №Т00459 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00459
Първа дата23.07.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2147-С, 2148-С, 2149-С

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция