Процедура №Т00462 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00462
Първа дата21.07.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция