Процедура №Т00463 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНТ00463
Първа дата03.08.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 21234-1, 21390-1 с ограничение за Мастни търговци

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция