Процедура №Т00474 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНТ00474
Първа дата12.08.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти №№ 2152, 2153, 2154, 2156С, 2157, 2158, 2159, 2163С, 2164, 2165, 2166

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция