Процедура №Т00491 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00491
Първа дата07.09.2021
Втора дата07.09.2021
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на дейности свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС Триград.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция