Процедура №Т00499 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00499
Първа дата09.09.2021
Втора дата09.09.2021
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури - Обект №4.

Данни за дървесината

Обект/и №4
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция