Процедура №Т00503-21 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00503-21
Първа дата14.09.2021
Втора дата14.09.2021
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2136

Данни за дървесината

Обект/и №2136
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция