Нови технологии в инвентаризацията на горските територии на ДГС „Михалково“

30.08.2021

Като част от процеса на извършване на теренно-проучвателните дейности и инвентаризацията на горите в Държавно горско стопанство „Михалково“, екип от представители на фирмата изпълнител, ЮЦДП – Смолян и ДГС „Михалково“ извършиха заснемане на горските територии с безпилотен летателен апарат, тип „дрон“. Използването на нов тип технологии за заснемане на териториите повишава ефективността, бързината и точността при получаване на необходимите пространствени данни и позволява прецизно анализиране на възможността за подобряване на дейностите по стопанисване и опазването на горските екосистеми.