Процедура №Т00525 на ДГС Широка лъка

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Широка лъка
ИНТ00525
Първа дата05.10.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2110с

Данни за дървесината

Обект/и №2110c
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция