Съвместни проверки

14.09.2021

Служители на Държавно горско стопанство "Батак" съвместно със служители на Регионална дирекция на горите - гр. Пазарджик извършват постоянни проверки по временните складове. Ежедневния контрол е необходим за повишаване ефективността на работата на работниците в горския сектор.