Процедура №Т00529 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00529
Първа дата05.10.2021
Втора дата05.10.2021
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПроизводство на посадъчен материал - механизирани дейности в разсадник "Капсидата" - Обект №5

Данни за дървесината

Обект/и №5
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция