Процедура №Т00538 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00538
Първа дата08.10.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект № 2137

Данни за дървесината

Обект/и №2137
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция