Горски служители, природозащитни НПО и служители на РИОСВ-Смолян, заедно срещу набезите на кафявата мечка в района на ТП “ДГС Триград“

24.09.2021

В резултат на зачестилите набези на кафявите мечки в района на ТП“ДГС-Триград“ и навлизането им без никакъв страх в населените места, директора на стопанството се обърна с молба за помощ и съдействие към WWF - България.

На 19.09.2021г. с помощта на инж. Владимир Тодоров, служители на ТП“ДГС-Триград“ и РИОСВ-Смолян, край с. Кестен бяха сложени капани за наблюдение с цел тяхното улавяне и преместване на друго място в Родопите.

На 20.09.2021г. стопанството е издало разрешително за индивидуален лов за отстрел на 1 екземпляр кафяв мечок, успял да направи 8 щети върху пчелини и домашни животни за 2 седмици в района около с.Триград които са оценени на стойност над 4500 лв.