Процедура №Т00558 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00558
Първа дата26.10.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включена в обект №№ 2185, 2186, 2187

Данни за дървесината

Обект/и №2187
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция