Процедура №Т00566 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00566
Първа дата29.10.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметМеханизирани дейности за производство на посадъчен материал в горски разсадник "Самодивско дърво" и във вегетативна семепроизводствена градина от черен бор в горски разсадник "Самодивско дърво"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция