Процедура №Т00567 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНТ00567
Първа дата04.11.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметПродажба на действително добити количества дървесина за обект № 20207-1 с ограничение за Местни търговци /във връзка с чл. 38 от Наредбата/

Данни за дървесината

Обект/и №20207-1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция